ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

...


Branżowa Szkoła I Stopnia - Zasadnicza Szkoła Zawodowa


 

Kształcenie zawodowe odbywa się formie: praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub zajęć praktycznych w szkole.

Korzyści z kształcenia w Szkole Branżowej:

  • praktyczna nauka zawodu u pracodawców jest wynagradzana finansowo i wlicza się do stażu pracy,
  • nauka trwa 3 lata,
  • nauka w Branżowej Szkole gwarantuje szybkie wejście na rynek pracy i zdobycie doświadczenia zawodowego,
  • po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia możesz kontynuować naukę w Liceum dla dorosłych.

W klasie wielozawodowej możesz wybrać dowolny zawód:

 

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe u pracodawców!