KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020/2021 >>>


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Egzaminy w szkole dla dorosłych

...

Liceum  Ogólnokształcące

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych

im prof. Czesława Majorka w Ryglicach

Semestr V rok szkolny 2019/2020

Opiekun : Halina Michalik

L.p.

Przedmiot

Data

Egzaminu pisemny

Data

Egzaminu ustny

1.

JĘZYK POLSKI

11 grudnia 2019r.

11 grudnia 2019 r.

2.

JĘZYK ANGIELSKI

09 grudnia 2019r.

09 grudnia 2019r.

3.

MATEMATYKA

10 grudnia 2019r.

10grudnia 2019r.

4.

GEOGRAFIA

 

16 grudnia 2019r.

5.

WOS

 

17 grudnia 2019r.

Liceum  Ogólnokształcące

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych

im prof. Czesława Majorka w Ryglicach

Semestr III rok szkolny 2019 /2020

Opiekun : Wójcik Ewa

L.p.

Przedmiot

Data

Egzaminu pisemny

Data

Egzaminu ustny

1.

JĘZYK POLSKI

08 stycznia 2020r.

08 stycznia 2020r.

2.

JĘZYK ANGIELSKI

13 stycznia 2020r.

13 stycznia 2020r.

3.

MATEMATYKA

07 stycznia 2020r.

07 stycznia 2020r.

4.

GEOGRAFIA

 

14 stycznia 2020r.

5.

WOS

 

14 stycznia 2020r.

6.

HISTORIA

 

15 stycznia 2020 r.