a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

...

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

20 zasad bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online, aby chronić swoje dane

1.

Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.

2.

Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware.

3.

Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware i antyspyware.

4.

Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.

5.

Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.

6.

Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.

7.

Nie zapisuj haseł na kartkach.

8.

Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych.

9.

Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.

10.

Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe – Access Point.

11.

Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń.

12.

Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.

13.

Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.

14.

Wykonuj regularne kopie zapasowe.

15.

Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.

16.

Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.

17.

Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.

18.

Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.

19.

Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową.

20.

Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie.

Źródło: www.uodo.gov.pl