W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Harmonogram egzaminów - maturalnego i zawodowego

...


 

Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych.

Harmonogram egzaminu maturalnego 2020 !!!!! w ZSP Ryglice

8. 06.2020 g 9.00 poniedziałek język polski – pp czas 170 min
8. 06.2020 g 14.00 poniedziałek język polski – pr czas 180 min
9. 06.2020 g 9.00 matematyka – pp czas 170 min
10. 06.2020 g. 9.00 język angielski pp czas 120 min
10. 06.2020 g. 14.00 język angielski pr czas 150 min
15. 06.2020 g 9.00 matematyka – pr czas 180 min
19. 06.2020 g 9.00 geografia– pr czas 180 min

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia. Harmonogram egzaminów w całości Link: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020