W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

...

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno Państwa jak i pracowników, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie:

  • zaleca się kontakt z ZSP Ryglice  przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej,
  • celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia przebywania na terenie szkoły osób niepowołanych do niezbędnego minimum, wymaga się wcześniejszego uzgodnienia – telefoniczne lub mailowo – terminu wizyty w Szkole,
  • drzwi wejściowe do Szkoły pozostają zamknięte. Umówiony interesant sygnalizuje swoje przyjście dzwonkiem umieszczonym przy wejściu, po sygnale drzwi zostaną otwarte przez pracownika sekretariatu lub woźną,
  • interesanci wchodzący na teren Szkoły zobowiązani są do zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu. W razie konieczności przekazania dokumentacji powinni posiadać także rękawiczki jednorazowe,
  • bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów,
  • pracownicy szkoły w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są zakrywać usta i nos za pomocą maseczki,