a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.

...

Nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., przedłużona jest do 26 czerwca.

Więcej informacji na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-do-26-czerwca