a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Zakończenie roku szkolnego

...

W najbliższy piątek 26 czerwca 2020 roku odbędzie się zakończenie roku szkolnego.
O godz 8.00 msza św. - on -line /parafia Ryglice/
9.00 zakończenie on-line dla oddziałów BS
9.45 zakończenie on-line dla oddziałów Technikum
Aplikacja ZOOM

Odbiór świadectw wg przekazanego przez wychowawców harmonogramu