W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Informujemy, że ze względu na pandemię COVID 19 i podwyższony reżim sanitarny nowy rok szkolny rozpoczniemy w dwóch grupach. Grupa I rozpocznie rok szkolny mszą świętą w Kościele o godzinie 8.00. Po nabożeństwie spotka  się z wychowawcami i Dyrektorem  w salach:

Kl. I T –p. Marta Materowska sala 2

Kl. I BS – p. Dorota Bieleń sala 4

Kl. II Tiż –p. Anna Burgielska –Długosz sala 10

Kl. II Ti- p. Magdalena Obal sala 3

Kl. II Tż- p. Stanisława Zelek sala 11

Grupa II rozpocznie  rok szkolny mszą świętą o godzinie 9.30. Po nabożeństwie spotka się z wychowawcami i Dyrektorem  w salach:

Kl. III T- p. Wioletta Tokarska sala 2

Kl. IV T – p. Ewa Wójcik sala 3

II BSg –p. Magdalena Piątek sala 4

II BSp- p. Maria Mikrut sala 10

II BSp -p. Katarzyna Galas –Wolska sala 11

III BS – p. Halina Michalik sala 12

Ze względu bezpieczeństwa proszę o bezwzględne zastosowanie się do powyższego harmonogramu. W kościele obowiązują przepisy dotyczące dystansu społecznego oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa. Proszę również o zasłanianie ust i nosa w szkole  przestrzeniach wspólnych  (korytarz, szatnia……). Przed wejściem do budynku szkoły proszę o bezwzględne zdezynfekowanie rąk w dyspenserze automatycznym


Pozdrawiam
Janusz Szczęch