a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

OŚWIADCZENIA RODZICÓW

...

 

POBIERZ

POBIERZ


 

Załącznik Nr 1

do Procedury Bezpieczeństwa
w ZSP w Ryglicach w okresie epidemii COVID-19

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW

 

Oświadczam, że moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, izolacji, nie przejawia widocznych oznak choroby.

 

…………………..……………………………

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

 

 

 

 

 

 

NUMER TELEFON DO RODZICA: ………………………

EMAIL DO RODZICA: ……………………………………..

 

…………………..……………………………

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)