W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Nauczanie hybrydowe w naszej szkole

...

Zgodnie z zaleceniami dla żółtej strefy (Powiat Tarnowski):

Szkoły średnie oraz wyższe przechodzą w stan nauki hybrydowej .

Od poniedziałku 19 października 2020 roku nasza szkoła przechodzi na nauczanie hybrydowe. Szczegóły na e-dzienniku


Janusz Szczęch