a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. PROF. Czesława Majorka w Ryglicach w OKRESIE EPIDEMII COVID-19 (od 1 września 2021r.)

...
  1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników świadczących pracę na terenie ZSP w Ryglicach zwaną dalej „Szkołą”, rodziców i uczniów oraz wszystkich osób przebywających na terenie szkoły w trakcie trwania epidemii COVID-19. Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w czasie epidemii COVID-19 na terenie Szkoły. Więdej tutaj
  2. Pobierz