a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

...

Informuję, że zebranie odbędzie się on-line z wykorzystaniem aplikacji TEAMS/ zaproszenie - dostęp do aplikacji prześlą wychowawcy/ wg wcześniej przesłanego harmonogramu:

Zapraszam Państwa na Zebranie wg poniższego harmonogramu:

WTOREK 23.11.2021

GODZINA 16.30
KLASA I BS – SALA 4
KLASA II BS – SALA 2
KLASA III BSG – SALA 12

GODZINA 17.15
KLASA II TIŻ – SALA 4
KLASA III TIŻ – SALA 12
KLASA III TŻ – SALA 2

ŚRODA 24.11.2021
GODZINA 16.30
KLASA IV TIŻ – SALA 4
KLASA III BSA – SALA 2
KLASA III BSP – SALA 12

GODZINA 17.15
KLASA I TIŻ – SALA 4
KLASA III TI – SALA 2

Bardzo proszę o przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa dot rozprzestrzeniania i zapobiegania COVID 19