a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Zarządzenie dyrektora

...

 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia u uczniów, zawiesza się na czas oznaczony od 29 listopada 2021r do 03 grudnia 2021r prowadzenie zajęć w oddziale II Tiż w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach.

Zarządzenie dyrektora.pdf