a

a

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

...

Powiat Tarnowski powierzył Stowarzyszeniu Sursum Corda  ("w górę serca") realizację projektu w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej.

Celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do darmowej pomocy, świadczonej w wyznaczonych punktach przez prawników, doradców obywatelskich i mediatorów, wsparcie mieszkańców (w tym młodzieży) w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, a także podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej poprzez różnorodne działania edukacyjne.

kwartalnik młodzieżowy „Z paragrafem na TY”, pt.: „ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I KARNA NIELETNICH ORAZ MAŁOLETNICH” (z opcją wydruku),

apteczka PRAWNA dla rodziców, pt.: „ROZWÓD/SEPARACJA RODZICÓW, A OPIEKA NAD DZIECKIEM” (z opcją wydruku).

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdą Państwo na dedykowanej dla Powiatu internetowej podstronie projektu.

 

Wzory dokumentów prawnych

Tutaj znajdziesz 10 wzorów formularzy/pism do pobrania, dotyczących spraw, z którymi najczęściej spotykają się nasi prawnicy w punktach nieodpłatnej pomocy.

Oświadczenie o stanie rodzinnym majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej (DOCX)

Pobierz

Pozbawienie władzy rodzicielskiej (DOCX)

Pobierz

Pozew o alimenty (DOCX)

Pobierz

Pozew o rozwód (DOCX)

Pobierz

Zgoda na odrzucenie spadku w imieniu maloletniego (DOCX)

Pobierz

Stwierdzenie nabycia spadku (DOCX)

Pobierz

Stwierdzenie prawomocności (DOCX)

Pobierz

Ustalenie kontaktów z małoletnim (DOCX)

Pobierz

Ustalenie miejsca pobytu dziecka (DOCX)

Pobierz

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (DOCX)

Pobierz