PROGRAM ERASMUS + PROJEKT „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

ZBIERAMY FANTY NA LOTERIĘ FANTOWĄ

...

UWAGA UCZNIOWIE ZSP! ZBIERAMY FANTY NA LOTERIĘ FANTOWĄ, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 10 CZERWCA NA KONCERCIE CHARYTATYWNYM. ZEBRANE PIENIĄDZE PRZEKAZANE BĘDĄ NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA STOWARZYSZENIA "NASZE DZIECI"