a

a

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (składanie Wniosków o przyjęcie)

rozpocznie się 15 maja 2023 r.

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

Zapraszamy

Erasmus+

...

Erasmus to unijny program edukacyjny powstały z myślą o umożliwianiu mobilności edukacyjnej, wymianie dobrych praktyk i tworzeniu partnerstw strategicznych.