Rekrutacja do Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach
- zobacz regulamin

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kierowca - mechanik, mechanik pojazdów samochodowych , elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, krawiec, stolarz, ślusarz, lakiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca, elektryk, murarz - tynkarz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, cukiernik, rolnik - więcej tutaj


ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

„JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE” w ramach programu Erasmus +

...

Realizowany w naszej szkole od 1.09.2018 do 31.08.2020

Koordynator: Węgry

Szkoły partnerskie: Włochy, Portugalia, Turcja, Polska

Kwota dofinansowania: 26 565 E

Planowane są 4 międzynarodowe spotkania młodzieży w Portugalii, Polsce, we Włoszech i na Węgrzech oraz jedno spotkanie robocze nauczycieli w Turcji.

CELE PROJEKTU:

- efektywniejsze podejście do problemu przemocy i dyskryminacji w szkole;

- wymiana dobrych praktyk i doświadczeń

- rozwinięcie wspólnej strategii zapobiegania przemocy;

- promowanie opiekuńczości, szacunku i tolerancji;

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu;

- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i interkulturowych

- uczenie tolerancji i otwartości na inne kultury

- stworzenie kontekstu uczenia się od rówieśników

- zachęcanie do wyrażania swoich opinii i kreatywności

- podniesienie prestiżu szkoły