3-1.jpg

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE „NIE DAJ SIĘ KRZYWDZIĆ! O AGRESJI W KONFLIKTACH”

...

Projekt „Just be humans- say no to any forms of discrimination and violence” przynosi uczniom ZSP w Ryglicach wiele korzyści, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i lokalnie. Jedną z takich zalet były warsztaty psychologiczne „Nie daj się krzywdzić! O agresji w konfliktach” przeprowadzone 18 marca br. przez dr Joannę Fryt, która jest doświadczonym psychologiem zajmującym się problemem agresji i rozwiązywania konfliktów od wielu lat.

Warsztaty miały formę interaktywnych ćwiczeń, z elementami dramy, w które młodzież bardzo chętnie się zaangażowała i wykazała się dużą kreatywnością. Aktywny udział uczniów w scenkach, pozwolił im lepiej uzmysłowić sobie istotę danego problemu oraz wskazać drogę do szukania właściwych rozwiązań biorąc pod uwagę punkt widzenia wielu stron konfliktu.

Pani psycholog czuwała na tym, aby każdy uczestnik warsztatów czuł się komfortowo w wyrażaniu swoich pomysłów, dzięki czemu młodzież była bardzo aktywna, kreatywna i otwarta. Podsumowując zajęcia, wszyscy zgodnie stwierdzili, iż takie warsztaty są bardzo potrzebne, gdyż nie tylko można się na nich nauczyć wielu rzeczy z psychologii, ale można też rozwinąć poczucie empatii i uświadomić sobie, jak ważne w rozwiązywaniu konfliktów czy radzeniu sobie z agresją jest popatrzenie na problem przez pryzmat innych.  Jest to szczególne ważne w dzisiejszym świecie, w którym wyobcowanie, egoizm, obojętność i samotność stają się coraz powszechniejsze.

Dziękujemy pani dr Joannie Fryt za cenną lekcję empatii, życzliwości, wyrozumiałości i tolerancji i liczymy na dalszą współpracę!