a

a

Międzynarodowe spotkanie online

...

W dniach 18-20.05.2021 odbyło się międzynarodowe spotkanie młodzieży w ramach projektu "Just be humans! Say no to any forms of discrimination and violence" z programu Erasmus+. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z Węgier, Polski, Portugalii i Włoch.

Organizatorem spotkania był węgierski koordynator projektu, gdyż była to wizyta on-line, ze względu na pandemię. Spotkanie miało na celu podsumowanie działań w projekcie, wymianę doświadczeń oraz omówienie istotnych założeń przedsięwzięcia.

Niezwykle cenne i pouczające było spotkanie z Nigeryjczykiem- Nanle Gusen, który przestawił trudną sytuację w swoim kraju związaną z prześladowaniami i przemocą.

Mimo, że forma spotkania była inna niż zawsze, uczniowie zintegrowali się i nawiązali kontakty. Brali aktywny udział w zajęciach i wykazali się nie tylko umiejętnościami językowymi, ale też ICT i personalnymi.

Najważniejsze jest jednak to, że podzielili się interesującymi opiniami, co pozwala sądzić, że projekt doskonale spełnił swoją rolę.