Rekrutacja do Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach
- zobacz regulamin

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kierowca - mechanik, mechanik pojazdów samochodowych , elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, krawiec, stolarz, ślusarz, lakiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca, elektryk, murarz - tynkarz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, cukiernik, rolnik - więcej tutaj


ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

O projekcie

...

PROGRAM ERASMUS +

PROJEKT „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY”

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasza szkoła uczestniczy jako partner w projekcie „Cook healthy- eat healthy- live healthy” w ramach programu Erasmus +, sektor edukacja szkolna, współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Celem projektu jest współpraca szkół z różnych krajów oparta na promowaniu zdrowego stylu życia, w tym właściwych nawyków żywieniowych, uprawianiu sportu, przeciwdziałaniu i walce z nadwagą.

Projekt ma również na celu uspołecznienie uczniów, walkę z dyskryminacją, umożliwienie młodym ludziom poznania innych kultur, rówieśników z innych krajów, a także udoskonalenie umiejętności językowych, informatycznych, komunikacyjnych, a także podniesie samooceny i pewności siebie.

Koordynatorem projektu jest szkoła z Włoch, naszymi partnerami są ponadto szkoły średnie z Portugalii, Rumunii i Turcji.

Jesteśmy bardzo dumni z uzyskanego grantu i mamy nadzieję, iż realizacja projektu przyniesie wiele pozytywnych, długotrwałych zmian, pomoże w rozwoju wspomnianych wyżej umiejętności i cech charakteru a przede wszystkim będzie okazją do satysfakcjonującej pracy i niezapomnianych wrażeń.

 

Ważne linki:

http://erasmusplus.org.pl/

http://ec.europa.eu/index_pl.htm

http://www.frse.org.pl/