TURCJA. WSZYSTKO, CO DOBRE SZYBKO SIĘ KOŃCZY….

...

Wszystko, co dobre szybko się kończy….powoli również dobiega końca realizacja projektu „Cook healthy-eat healthy- live healthy” w ramach programu Erasmus +.

W dniach 6-8 czerwca, w Istambule odbyło się ostatnie spotkanie nauczycieli z krajów partnerskich, podczas którego podsumowano wszystkie działania projektowe, omówiono kwestionariusze oraz zaprezentowano produkty końcowe.

Nauczyciele dyskutowali także na temat wpływu projektu zarówno na poszczególne szkoły, jak i na wszystkich partnerów. Wszyscy byli zgodni, co do tego, że zadania projektowe zostały w pełni zrealizowane, a międzynarodowa współpraca pokazała, iż różnice kulturowo- językowe nie stanowią przeszkody w nawiązaniu wspaniałych przyjaźni, zdobyciu wielu cennych doświadczeń i wymianie dobrych praktyk.

Spotkanie w Turcji było również okazją do zwiedzenia pięknych miejsc i zapoznania się z kulturą tego ciekawego kraju.

Mamy nadzieję, że współpraca z naszymi partnerami będzie trwała przez długi czas i że przed nami kolejne interesujące projekty, które pozwolą naszym uczniom rozwinąć różne umiejętności i nawiązać wspaniałe przyjaźnie z rówieśnikami z innych krajów.