Rekrutacja do Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach
- zobacz regulamin

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kierowca - mechanik, mechanik pojazdów samochodowych , elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, krawiec, stolarz, ślusarz, lakiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca, elektryk, murarz - tynkarz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, cukiernik, rolnik - więcej tutaj


ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

TURCJA. WSZYSTKO, CO DOBRE SZYBKO SIĘ KOŃCZY….

...

Wszystko, co dobre szybko się kończy….powoli również dobiega końca realizacja projektu „Cook healthy-eat healthy- live healthy” w ramach programu Erasmus +.

W dniach 6-8 czerwca, w Istambule odbyło się ostatnie spotkanie nauczycieli z krajów partnerskich, podczas którego podsumowano wszystkie działania projektowe, omówiono kwestionariusze oraz zaprezentowano produkty końcowe.

Nauczyciele dyskutowali także na temat wpływu projektu zarówno na poszczególne szkoły, jak i na wszystkich partnerów. Wszyscy byli zgodni, co do tego, że zadania projektowe zostały w pełni zrealizowane, a międzynarodowa współpraca pokazała, iż różnice kulturowo- językowe nie stanowią przeszkody w nawiązaniu wspaniałych przyjaźni, zdobyciu wielu cennych doświadczeń i wymianie dobrych praktyk.

Spotkanie w Turcji było również okazją do zwiedzenia pięknych miejsc i zapoznania się z kulturą tego ciekawego kraju.

Mamy nadzieję, że współpraca z naszymi partnerami będzie trwała przez długi czas i że przed nami kolejne interesujące projekty, które pozwolą naszym uczniom rozwinąć różne umiejętności i nawiązać wspaniałe przyjaźnie z rówieśnikami z innych krajów.