a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Spotkanie nauczycieli online

...

3 grudnia miało miejsce spotkanie nauczycieli szkół partnerskich w ramach projektu "Let´s get green - raising the awareness of ecological problems" z programu Erasmus+.
Podczas spotkania zostały omówione zadania, które będziemy wspólnie realizować lokalnie oraz online, ponieważ obecna sytuacja związana z pandemią uniemożliwia organizację ostatniego międzynarodowego spotkania.