PROGRAM ERASMUS + PROJEKT „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Awans do finału w Warszawie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Informatycznej

...

Damian Pogoda z 12 miejscem oraz Jan Abramowicz z 24 awansowali do Ogólnopolskiego Finału Konkursu informatycznego IT i Cyberbezpieczeństwo. Jest to drugie miejsce Damiana w Małopolsce.

Zobacz wyniki etapów szkolnych w Polsce

Etap szkolny składał się z testu zawierającego pytania typu zamkniętego z różnymi wagami za odpowiedź, w tym niektóre pytania mają punktację ujemną za złą odpowiedź, co jest jasno określone na karcie testowej. Etap ten trwał maksymalnie 60 minut od momentu rozdania testu oraz  zapoznania się z instrukcją wypełniania testu.

Etap finałowy (dnia 23.05.2017 r.) – zostaną do niego zaproszone 64 osoby z całej Polski z najwyższymi wynikami z etapu szkolnego (Damian Pogoda 12 miejsce oraz Jan Abramowicz 24 miejsce – AWANS)
Zwycięzcy zostaną nagrodzeni wartościowymi nagrodami o łącznej wartości ponad 30 000 PLN podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej oraz zaproszeni wraz ze swoimi nauczycielami na bezpłatną dwudniową wizytę w Warszawie, podczas której odwiedzą wybrane ministerstwa, instytucje i firmy związane z obszarem IT i cyberbezpieczeństwem.

Organizatorem konkursu jest Instytut Rozwoju Kompetencji Społecznych we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości.

Zakres tematyczny konkursu:

 1. znajomość technologii i języków programowania (w tym Android, C, C++,Java, HTML, JavaScript, PHP, ASSEMBLER, x86);
 2. znajomość podstaw działania systemów typu Unix i podstawowe polecenia;
 3. znajomość podstawowych narzędzi systemu Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10;
 4. znajomość podstaw baz danych;
 5. znajomość podstawowych poleceń MS EXCEL;
 6. znajomość budowy komputera (w tym magistrali systemowych i złącz komputerowych);
 7. znajomość konwersji systemów liczbowych (BIN, OCT, DEC, HEX);
 8. znajomość przedrostków wielokrotności jednostek używanych w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci;
 9. znajomość formatów graficznych i muzycznych;
 10. znajomość zagadnień z zakresu sieci komputerowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego (w tym adresy IPv4, IPv6, topologie, domeny internetowe);
 11. znajomość standardów internetowych i organizacji stanowiących je;
 12. znajomość podstaw działania telefonii komórkowej;
 13. znajomość podstawowych systemów szyfrowania informacji;
 14. znajomości zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem;
 15. znajomość podstawowych zagadnień związanych z metodykami zarządzania projektami IT (AGILE, PRINCE2)
 16. znajomość innych zagadnień związanych z szeroko pojętym IT.