W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Konkurs na Recenzję książki rozstrzygnięty!!!

...

20.12.2019 r. odbyło się podsumowanie Konkursu na Recenzję, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Radość czytania”. Konkurs, trwający od 02 listopada do 18 grudnia, skierowany był do młodzieży szkolnej, a warunkiem uczestnictwa w nim było dostarczenie niepublikowanej wcześniej i nienagradzanej w innych konkursach recenzji wybranej książki.

Po zapoznaniu się z wszystkimi pracami jury przyznało:

  • I NAGRODĘ –  Krystianowi Słocie
  • II NAGRODĘ – Natalii Kołek, Ewelinie Klimek
  • III NAGRODĘ – Hubertowi Madura