a

a

XII Konkurs Języka Angielskiego "English is fun"

...

Dnia 13 marca 2023 r. odbył się XII Konkurs Języka Angielskiego "English is fun" skierowany do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych. Tegoroczna edycja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem- 59-ciu uczniów z 15-stu szkół przyjechało do naszej szkoły, aby sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności językowe. W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół z Ryglic, Lubczy, Zalasowej, Szynwałdu, Swoszowej, Żurowej, Turzy, Rzepiennika Suchego, Woli Lubeckiej, Kowalowej, Jodłowej, Olszyn, Ołpin, Jonin oraz Bistuszowej.
I miejsce zajęła Nadia Woźniak ze szkoły podstawowej w Szynwałdzie, II miejsce należało ex aequo również do uczniów szkoły z Szynwałdu- Moniki Chrupek oraz Dominika Cup, III miejsce zajął Patryk Zegar ze szkoły w Zalasowej. Uczennice Magdalena Jerż z Ołpin oraz Aleksandra Lesiak z Lubczy otrzymały wyróżnienie. Laureaci otrzymali nagrody książkowe w języku angielskim oraz gadżety zachęcające do nauki języka.
Poziom konkursu był niezwykle wyrównany, uczniowie po raz kolejny udowodnili swoją ogromną świadomość konieczności uczenia się języka angielskiego. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy pozostałym uczestnikom za udział a szczególne podziękowania kierujemy na ręce nauczycieli, którzy na co dzień przekazując im swoją wiedzę i doskonalą ich umiejętności. Zapraszamy za rok i życzymy dalszych sukcesów!
Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji oraz sprawnego przebiegu wydarzenia, które w tym roku przybrało szczególnie ogromne rozmiary.