PROGRAM ERASMUS + PROJEKT „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

XI POWIATOWY KONKURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

...

21 kwietnia w naszej szkole odbył się XI Powiatowy Konkurs Przedsiębiorczości, pod hasłem „Znam swoje prawa i obowiązki w pracy”. Organizatorem konkursu było Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach.

Patronat honorowy objął Starosta Tarnowski Roman Łucarz. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Anna Leszkiewicz, Aneta Ryba, Jan Abramowicz, opiekun Wioletta Tokarska.

Celem konkursu było rozwijanie postaw przedsiębiorczych oraz poszerzenie wiedzy na temat praw  i obowiązków pracowników oraz pracodawców.

Gościliśmy reprezentantów ze szkół powiatowych: Tuchów, Żabno, Zakliczyn, Ciężkowice oraz Wojnicz. Po uroczystym rozpoczęciu przez Dyrektora ZSP Janusza Szczęcha uczniowie rozwiązali test jednokrotnego wyboru, składający się z dwudziestu pytań. Rywalizacja była bardzo wyrównana .Komisja konkursowa wyłoniła trzech zwycięzców, którzy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez sponsorów.

Ciekawym elementem tego konkursu była prelekcja na temat Rynku pracy przeprowadzona przez panią Kierownik   Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Tarnowie Annę Michałek-Kiełbasa.

Przygotowanie konkursu: Samorządowe Centrum Edukacji - Ewa Truchan, ZSP Ryglice - Wioletta Tokarska, oprawa informatyczna – Arkadiusz Nowak, pomoc uczniów - klasa III T Joanna Krzywoń, Monika Nalepka, Kinga Stojak, Artur Nowak, Bartosz Pancerz.