a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I EKONOMIA

...

W dniach 17,18 i 24 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z ,,Przedsiębiorczości i ekonomi dla młodzieży", ,,Promowaniu postaw przedsiębiorczych i zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej firmy"oraz ,,Analizy profilu osobowościowego". Spotkanie poprowadził dr Marek Makowiec który jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie a ponadto niezależnym trenerem oraz konsultantem biznesowym. Zajęcia były realizowane w ramach projektu ,,Wzmacnianie spójności społecznej na Pogórzu" opracowanego przez LKS Burzyn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Wiejskich na lata 2014-2020.