PROGRAM ERASMUS + PROJEKT „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

PRELEKCJE

Prelekcja na temat promocji zdrowia oraz honorowego krwiodawstwa

...

W dniu 20 września b.r. w naszej szkole dla uczniów I oddziału Technikum odbyła się prelekcja na temat promocji zdrowia oraz honorowego krwiodawstwa, przeprowadzona przez członków PCK Panią Wiesławę Pyzik, Panią Annę Nasiadkę oraz Panią Michalinę  Cich.

Profilaktyka dla uczniów.

...

W dniu 29.03. 2017 roku w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty  profilaktyczne dla uczniów pt. ,,Nie dopal”. Celem warsztatów było zmniejszenie czynników ryzyka występowania problemów związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz ukazanie destrukcyjnego wpływu kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. W trakcie warsztatów uczniowie ćwiczyli swoją asertywność, techniki, które pomogą im w zmaganiu się z codziennymi trudnościami.

Wyżej wymienione warsztaty dla młodzieży prowadzone były przez pedagoga resocjalizacji, który reprezentował Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji Invesis Polska z Krakowa.

Współczesne uzależnienia młodzieży

...

8 i 9 marca 2017 r. odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielem policji, serż. sztab. Mariuszem Nalepą. Tematem prelekcji było przedstawienie zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków, spożywania alkoholu, mechanizmów powstawania uzależnienia i konsekwencjach prawnych. Najbardziej rozpowszechnione uzależnienia szerzące się wśród młodzieży to alkoholizm, nikotynizm, narkomania. Skala tych zjawisk jest niepokojąca, dlatego celowym jest przypominanie o tym przy każdej nadarzającej się okazji.

Okres dojrzewania to często czas konfliktów z rodzicami, nauczycielami, czas podważania autorytetów. Wówczas stają się bardzo ważne kontakty z rówieśnikami. Właśnie wtedy młodzi ludzie podejmują decyzje o spróbowaniu alkoholu, papierosów, narkotyków. Aby zapobiegać oraz minimalizować liczbę osób sięgających po używki należy zwiększać świadomość młodzieży na temat konsekwencji stosowania takich substancji, a także propagować zdrowy styl życia.

Podczas spotkania omówiono również zasady bezpiecznego korzystania z internetu, w celu zwiększenia świadomości młodzieży na temat zagrożeń – w tym cyberprzemocy i cyberuzależnienia. Zobacz prezentację

Nie zmarnuj swojego życia

...

Współczesna młodzież jest pogubiona… Jeśli nie mają właściwych autorytetów i zasad moralnych, jeśli nie znają swojej wartości i nie dostrzegają swoich silnych stron, mogą zmarnować swój potencjał i talent. Pod wpływem złego towarzystwa, buntu itp. młodzi są skłonni sięgać po używki takie jak papierosy, alkohol, narkotyki, „dopalacze”… to może ich nieodwracalnie zniszczyć.
My im mówimy:Nie Zmarnuj Swojego Życia!Nie zmarnuj czasu, talentów, relacji.Żyj wartościami. Bądź sobą.
Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Edukacja z Wartościami, Apostolskiego Ruchu Wiary oraz raperów Bęsia i Dj Yonasa (tworzących skład RYMCERZE). Podczas spotkania z młodzieżą raperzy dzielą się swoim doświadczeniem życiowym oraz walką z nałogami. Przekazują treści profilaktyczne i pozytywny komunikat „bez zadęcia i patosu” również w swoich hip-hopowych kawałkach. Więcej tutaj

Światowy Dzień Rzucania Palenia

...

Dzień ten, ma już ponad 30-letnią tradycję. Pomysł zrodził się w USA w Californii, gdzie w 1974 roku zachęcono ponad milion palaczy do odstawienia papierosów na jeden dzień. Oczywiście 24 godziny nie wystarczą, mają jedynie zachęcić do całkowitego porzucenia nałogu. Z czasem do walki z tytoniem dołączył cały świat, zaczęły pojawiać się podobne inicjatywy, jak na przykład Dzień bez Papierosa (obchodzony 31 maja).

Na całym świecie tytoń zabija ponad 5 milionów osób każdego roku, w tym ponad 600 tysięcy osób, które palą biernie, wdychając dym osób palących w najbliższym otoczeniu. Choć śmiertelne skutki tego nałogu są powszechnie znane, głównym problemem związanym z rzucaniem palenia jest fakt, iż papierosy zabijają powoli, palacz może nie odczuwać skutków swojego nałogu przez wiele lat. Niestety, kiedy już się pojawią, często bywa za późno. Choć ostrzeżenia „Palenie zabija” widoczne jest na każdej paczce papierosów, informacja ta, z racji swojej powszechności, szybko traci swój wydźwięk. Jak się jednak okazuje, dość skuteczne są „odstraszacze” graficzne, np. zdjęcia, nieraz makabryczne, zniszczonych organów wewnętrznych skutecznie zniechęcają młodzież do sięgania po papierosy oraz zwiększają liczbę palaczy, którzy decydują się zerwać z nałogiem. W wielu krajach, również w Polsce, wprowadza się współcześnie zakazy palenia w miejscach publicznych. Niestety, jak wskazuje badanie CBOS-u, zmiany te nie wpłynęły na zmniejszenie liczby palaczy. Zakazy odgórne ogrywają zwykle niewielką rolę. Znacznie lepiej działa bowiem motywacja wewnętrzna, którą każdy powinien odnaleźć w sobie. Każdy palący, czyli co trzeci Polak.

Mimo, iż w ostatnich latach liczba palących Polaków spada, to dane epidemiologiczne wciąż są zatrważające. Palenie tytoniu niezmiennie pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonów wśród dorosłej populacji Polaków. Co roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce ok. 50 tys. osób. Na początku lat 80. XX w. paliło 62,2 proc. mężczyzn powyżej 15. roku życia i 30,3 proc. kobiet w tym wieku. Obecnie jest to odpowiednio 33,8 oraz 19,6 proc. Od 8 września 2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy „antytytoniowej” która zawiera m.in. przepisy dotyczące:


⦁ ustanowienia zakazu wprowadzania do obrotu papierosów posiadających charakterystyczny aromat (wyjątkiem są papierosy mentolowe, na które ustanowiono okres przejściowy do 2020 r.),
⦁ wprowadzenia obowiązku umieszczania na opakowaniach wyrobów tytoniowych mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych zajmujących 65% zewnętrznego obszaru opakowania,
⦁ przepisy obligujące producentów lub importerów wyrobów tytoniowych do przekazywania wykazu wszystkich składników używanych do produkcji wyrobów tytoniowych.

Ustawa przewiduje również zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych osobom niepełnoletnim. Wszyscy palący e-papierosy muszą przestrzegać zakazów, do których muszą stosować się palacze zwykłych papierosów. Szacuje się, że około 3 proc. Polaków pali e-papierosy. Papierosy elektroniczne, podobnie jak tradycyjne, nie mogą być palone w miejscach publicznych.

O szkodliwości palenia mówiono wiele razy, ale powtarzać wciąż trzeba. Temu służyć ma właśnie „Światowy Dzień Rzucania Palenia”. Więc jeśli palisz papierosy i chcesz skutecznie pozbyć się tego nałogu to „Światowy Dzień Rzucania Palenia” może być doskonałą do tego okazją.