Rekrutacja do Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach
- zobacz regulamin

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kierowca - mechanik, mechanik pojazdów samochodowych , elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, krawiec, stolarz, ślusarz, lakiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca, elektryk, murarz - tynkarz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, cukiernik, rolnik - więcej tutaj


ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Współczesne uzależnienia młodzieży

...

8 i 9 marca 2017 r. odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielem policji, serż. sztab. Mariuszem Nalepą. Tematem prelekcji było przedstawienie zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków, spożywania alkoholu, mechanizmów powstawania uzależnienia i konsekwencjach prawnych. Najbardziej rozpowszechnione uzależnienia szerzące się wśród młodzieży to alkoholizm, nikotynizm, narkomania. Skala tych zjawisk jest niepokojąca, dlatego celowym jest przypominanie o tym przy każdej nadarzającej się okazji.

Okres dojrzewania to często czas konfliktów z rodzicami, nauczycielami, czas podważania autorytetów. Wówczas stają się bardzo ważne kontakty z rówieśnikami. Właśnie wtedy młodzi ludzie podejmują decyzje o spróbowaniu alkoholu, papierosów, narkotyków. Aby zapobiegać oraz minimalizować liczbę osób sięgających po używki należy zwiększać świadomość młodzieży na temat konsekwencji stosowania takich substancji, a także propagować zdrowy styl życia.

Podczas spotkania omówiono również zasady bezpiecznego korzystania z internetu, w celu zwiększenia świadomości młodzieży na temat zagrożeń – w tym cyberprzemocy i cyberuzależnienia. Zobacz prezentację