Rekrutacja do Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach
- zobacz regulamin

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kierowca - mechanik, mechanik pojazdów samochodowych , elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, krawiec, stolarz, ślusarz, lakiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca, elektryk, murarz - tynkarz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, cukiernik, rolnik - więcej tutaj


ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Profilaktyka dla uczniów.

...

W dniu 29.03. 2017 roku w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty  profilaktyczne dla uczniów pt. ,,Nie dopal”. Celem warsztatów było zmniejszenie czynników ryzyka występowania problemów związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz ukazanie destrukcyjnego wpływu kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. W trakcie warsztatów uczniowie ćwiczyli swoją asertywność, techniki, które pomogą im w zmaganiu się z codziennymi trudnościami.

Wyżej wymienione warsztaty dla młodzieży prowadzone były przez pedagoga resocjalizacji, który reprezentował Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji Invesis Polska z Krakowa.