ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

...

11 grudnia młodzież klasy I i III Technikum wzięła udział w prelekcji prowadzonej przez Pana Łukasza Rzeszutek z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, która odbyła się w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Szczegółowe informacje i materiały tutaj: https://www.straz.gov.pl/porady/Czujka_na_strazy_Twojego_bezpieczenstwa_