a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE I ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

...

,,POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE I ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” LEKCJA HISTORII W RAMACH REALIZOWANEGO PROGRAMU EDUKACJI HISTORYCZNEJ DLA SZKÓŁ POWIATU TARNOWSKIEGO

10 września  uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczyli w niecodziennej lekcji historii. Realizowana ona była w ramach programu przeprowadzania lekcji w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie województwa małopolskiego, dotyczących Polskiego Państwa Podziemnego i Żołnierzy Wyklętych przez Fundację Kwartalnika ,,Wyklęci”. Lekcję prowadził Pan Kajetan Rajski - redaktor naczelny tegoż kwartalnika.

W ramach tej lekcji uczniowie przypomnieli sobie wiele istotnych i trudnych faktów z historii Polski, zainteresowani otrzymali pamiątkowe zakładki do książek oraz broszury upamiętniające Żołnierzy Niezłomnych. Szkolna biblioteka wzbogaciła się o  publikacje książkowe związane z faktami o których była mowa w czasie prelekcji.