a

a

Program profilaktyczny Stanisława Koćwina "Godność Człowieka"

...

Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w realizacji programu profilaktycznego pt. „Godność Człowieka”. Spotkanie prowadził Pan Stanisław Koćwin -  emerytowany funkcjonariusz Policji, członek GKRPA Wierzchosławicach, członek zespołu ds. monitorowania problemów narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym, członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od wielu lat zajmuje się profilaktyką ryzykownych zachowań młodzieży. Posiada certyfikat na realizację programów profilaktycznych "SAPER-czyli jak rozminować agresję", "ARCHEZJA" - profilaktyka w pradziejach i in. Uczestniczył w szeregu szkoleń dot. profilaktyki ryzykownych zachowań m. in. w cyklu szkoleniowym dla animatorów zajęć profilaktycznych "Małopolska Akademia Mistrzów III 2009". Współpracuje ze Stowarzyszeniem "Nowa Szansa" w zakresie profilaktyki uzależnień. Nadal uczestniczy w cyklicznych szkoleniach osób zajmujących się przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomani oraz agresji i przemocy w rodzinie.

Program profilaktyczny autorstwa Pana Stanisława Koćwina "Godność Człowieka" opracowany jest wg koncepcji zintegrowanej profilaktyki uniwersalnej (dr Szymon Grzelak 2009), co oznacza, że jednocześnie może zapobiegać różnym negatywnym zachowaniom młodzieży przy tym samym nakładzie sił i kosztów.

Szkolenie zostało opracowane w oparciu o doświadczenia autora nabyte podczas wieloletniej pracy w pionie kryminalnym tarnowskiej Policji. Jest też efektem doskonalenia przedsięwzięć profilaktycznych podejmowanych w okresie od 1999 do 2014 roku wspólnie z pedagogami tarnowskich szkół. Na bieżąco jest modyfikowany w oparciu o doświadczenia nabyte przez autora podczas szkoleń osób zajmujących się profilaktyką i bieżących kontaktów z realizatorami programów profilaktycznych, m.in. "Archipelag Skarbów", "NOE", "SAPER" "ARCHEZJA", "CUDER". Program, jego potencjalna skuteczność oraz sposób prowadzenia zajęć, weryfikowane są w oparciu o ewaluację procesu od 2008 roku.

Celem programu jest wzmacnianie czynników chroniących poprzez podniesienie świadomości osobistego wpływu na bieg wydarzeń i kształtowanie postaw, wskazanie źródeł wiarygodnej informacji oraz wyrobienie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych. Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów z wykorzystaniem atrakcyjnych prezentacji multimedialnych.

Zajęcia zostały przeprowadzone we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ryglicach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.