a

a

„Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów II” Warsztaty ekologiczne

...

a

Warsztaty ekologiczne w ramach projektu „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów II” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koordynator projektu w szkole: Arkadiusz Nowak