a

a

SPOTKANIE Z POLICJANTEM - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH

...

W ramach działań profilaktycznych uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w dniu 9 października w spotkaniu przeprowadzonym przez policjanta dzielnicowego - Pana Mariusza Nalepę. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz cyberprzemocy.

Podczas spotkania funkcjonariusz Policji przedstawił zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi.

Uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach łamania prawa, sięgania po środki uzależniające oraz stosowania agresji wobec innych. Podczas spotkaniu uczniowie zostali poinformowani, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, namawiani do czynu zabronionego przez prawo.
Istotną częścią spotkania była cyberprzemoc. Zostały przedstawione skutki jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Policjant uświadomił uczniom, aby wykazywali dużą rozwagę w zamieszczaniu wszelkich informacji i fotografii na portalach internetowych.

Uczniowie byli zainteresowani poruszanymi zagadnieniami. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.