a

a

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY

...

W dniu 17.10.2023 w naszej szkole dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ryglicach - Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowane zostały warsztaty profilaktyczne dla młodzieży prowadzone przez panią psycholog Martę Zaborską z Pracowni Edukacji Psychologicznej.

Były to warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, podczas których szczególnie zwrócono uwagę na zapobieganie sięganiu przez młodzież po e-papierosy oraz napoje energetyczne.

Cele warsztatów było promowanie zdrowego stylu życia, uczenie sposobów obrony swoich postanowień wobec nacisku grupy rówieśniczej i innych osób, kształtowanie postawy troski i dbałości o własne zdrowie, ukazywanie wpływu uzależnienia na zmianę zachowań człowieka .

Warsztaty dostarczyły uczniom wiedzy na temat skutków palenia e-papierosów i picia napojów energetycznych. Podczas warsztatów zachęcano uczniów do zdrowego stylu życia i świadomej konsumpcji.