PROGRAM ERASMUS + PROJEKT „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Projekty realizowane w naszej szkole


"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"


Sprawozdanie z realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

W ciągu  5 lat uczniowie uczestniczyli w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. W ramach projektu uczestniczyli w zajęciach dodatkowych wyrównawczych i rozwijających z przedmiotów ogólnokształcących kształtujących kompetencje kluczowe, mogli ukończyć kursy branżowe, uzyskać prawo jazdy kategorii B, B+E, C, doskonalić się w swojej branży w czasie wizyt zawodozanwczych, studyjnych oraz staży płatnych.

Młodzież bardzo chętnie korzystała z różnych form wsparcia i wszystkie one były bezpłatne. Efekty projektu są widoczne w bardzo dobrze odzwierciedlają je dane statystyczne, które pokazują ilu uczniów skorzystało z jakiej formy wsparcia w ciągu tych pięciu lat.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach kluczowych:

- język angielski wyrównawczy i rozwijający 199 uczniów

- język niemiecki wyrównawczy 44 uczniów

- chemia zajęcia wyrównawcze i rozwijające 39 uczniów

- biologia zajęcia wyrównawcze i rozwijające 32 uczniów

- matematyka zajęcia wyrównawcze i rozwijające 241 uczniów

- doradztwo zawodowe 51 uczniów

Młodzież swoje zainteresowania rozwijała również na kursach barażowych gastronomicznych, informatycznych i innych. Pozwoliło im to uzyskać dodatkowe kwalifikacje szczególnie ważne na rynku pracy.

Uczniowie ukończyli następujące kursy branżowe:

- kurs obsługi kasy fiskalnej 123 uczniów +16

- kurs projektowania stron internetowych 48 uczniów +20

- kurs obsługi programu COREL DRAW 45 uczniów

- Auto Cad 6 uczniów

- PHP i MYSQL 40 uczniów

- kurs obsługi Photoshop 49 uczniów

- kurs administratora sieci 10 uczniów

- kurs HACCP 10 uczniów

- kurs kelnerski 60 uczniów +12

- kurs carvingu 36 uczniów

- kurs dekoracji cukierniczych 36 uczniów

- kurs obsługi SOGA  5 uczniów

- kurs obsługi SOHO 10 uczniów

- kurs obsługi koparko ładowarki 9

- kurs obsługi wózków jezdniowych 33 uczniów

- kurs spawania metoda MAG 38 uczniów

- prawo jazy kat B 88 uczniów

- prawo jazdy kat B+E 14 uczniów

- prawo jazdy kat C 3 uczniów

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w stażach płatnych, które miały miejsce od 2013 roku. Celem stażu jest wzbogacenie wiedzy zdobytej podczas nauki w szkole oraz uzyskanie cennego doświadczenia zawodowego w prężnie działającym zakładzie w branży gastronomicznej czy informatycznej. Staże zawsze odbywały się w miesiącu lipcu. Na przestrzeni lat w naszej szkole z tej formy wsparcia skorzystało 62 uczniów

Efekty:

- uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i poszerzają wiedzę

- uczniowie doskonalą swoje umiejętności

- uczniowie uzyskują nowe kwalifikacje

- uczniowie uczą się pracy w zespole

- uczniowie wdrażają się na rynek pracy

- wzrasta prestiż szkoły, która dba o ucznia

Z powodzeniem udało mi się zorganizować szereg wizyt krajowych, gdzie sprawdzone miejsca odwiedzaliśmy przez kilka lat z inna grupa młodzieży. W branży gastronomicznej zorganizowałam następujące wizyty:

- Zakopane (5 wizyt)

- Kraków (1 wizyta)

- Kamianna (3 wizyty)

- Bieszczady (2 wizyty)

- Wrocław (2 wizyty)

Efekty:

- integracja młodzieży

- pobudzanie do aktywności poznawczej

- wzbogacanie wiadomości, umiejętności uczniów

- wytwarzanie form aktywności intelektualnej, społecznej,

- aktywne spędzanie wolnego czasu

- rozwijanie zainteresowań i wdrażanie się na rynek pracy

- oddziaływania na młodzież w kierunku przygotowania do właściwego pełnienia obowiązków zawodowych

- wielopłaszczyznowy rozwój ucznia

- pozyskanie partnerów szkoły i pracodawców

- wzbogacanie w znacznym stopniu dydaktyczno - wychowawczych możliwości szkoły


Polityka Bezpieczeństwa


Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Ubiegamy się o certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Na terenie szkoły zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród młodzieży, nauczycieli oraz rodziców diagnozujące zagrożenia występujące w najbliższym otoczeniu. Uzyskane wyniki zostaną poddane analizie. Certyfikat zostaje przyznawany przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i ma charakter honorowy. Posiadacz takiego certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa oraz podnoszeniu poczucia bezpieczeństwa. Działania te są koordynowane przez wychowawcę klasy policyjnej naszego liceum. Prowadzone we współpracy z Panem Policjantem uczącym w naszej szkole Duży wkład w realizację tego działania ma również młodzież uczęszczająca do liceum o profilu policyjnym. Uzyskanie tego certyfikatu będzie dla naszej szkoły nie tylko dużym wyróżnieniem ale również zobowiązaniem do promowania bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.


„Wiem wszystko, dbam o środowisko- poznanie obszarów natura 2000 w Małopolsce i kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego”


Od wrzenia do listopada 2014 w naszej szkole realizowaliśmy projekt ekologiczny finansowany w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Uczniowie brali udział w zajęciach pozalekcyjnych, których tematyką było zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby. Ponadto Uczestnicy mieli możliwość poznania Ciężkowickiego Parku Krajobrazowego, Polichn oraz zakładu Oczyszczalni ścieków i Regionalnej Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych w Krakowie. Na zakończenie projektu młodzież brała udział w międzyszkolnym konkursie „Razem posprzątajmy Świat”


"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" - druga edycja


W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole już 4 rok trwa realizacja systemowego projektu z funduszy Uni Europejskiej „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”, który przewidziany jest na lata 2010- 2015. Jest to projekt adresowany do uczniów wszystkich typów szkół o charakterze zawodowym, czyli Technikum i ZSZ. Założenia projektu to wzrost wyników egzaminów maturalnych oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w celu podniesienia swojego statusu na rynku pracy po ukończeniu szkoły.

W ciągu tego semestru uczniowie uczestniczyli w zajęciach dodatkowych wyrównawczych z przedmiotów ogólnokształcących kształtujących kompetencje kluczowe. Uczniowie uczęszczali na zajęcia w następujących grupach:
Język angielski 1 grupa - 12 uczniów z klasy IV TIO
Biologia 1 grupa - 12 uczniów z klasy TIO
Ponadto uczniowie uczestniczyli w kursach branżowych:
- obsługa kasy fiskalnej - 24 uczniów
- kurs carvingu - 12 uczniów
- projektowanie stron internetowych - 10 uczniów
- photoshop - 10 uczniów
- corel draw - 10 uczniów

W ciągu semestru zorganizowane zostały 3 wizyty zawodoznawcze
- Zakopane - Europejskie targi produktów regionalnych, 2 turnusy po 4 dni - 30 uczniów
- Ryglice Restauracja i Hotelik Nalpol - 25 uczniów
- Spotkanie z portalem internetowym Pogórze 24 - 20 uczniów
- spotkanie w ramach komponentu ponadnarodowego w Tranowie - seminarium tematyczne
z zakresu Programowania robotów i budowy sterowników - 5 uczniów
W lipcu 31 uczniów wzięło udział w płatnych stażach w swojej branży. Wynagrodzenie dla ucznia netto to 1168,50

Obecnie rozpoczyna się kurs na prawo jazdy kat B, w którym weźmie udział 20 uczniów oraz kursy nadające kwalifikacje twarde
Kurs spawacza - 5 uczniów
Kurs operatora wózków jezdniowych - 5 uczniów
Kurs operatora koparko ładowarki - 3 uczniów
Planowane są również kursy gastronomiczne i informatyczne oraz kurs obsługi kasy fiskalnej. Ponadto planowane są 4 wizyty studyjne, praktyki zawodoznawcze w Kamiannej i Zakopanym, Krakowie i Wrocławiu.

W październiku nasza uczennica 3 Barbara Stańczyk z kl. III TIO w ramach projektu wzięła udział w wizycie studyjnej w Lyonie w ramach komponentu ponadnarodowego.
Obecnie do podobnego wyjazdu do Turyngii przygotowuje się Jadwiga Janiga z kl. III TIO


"Wakacje z plecakiem"


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach wraz ze Stowarzyszeniem  "Nasze Miasto Ryglice" realizował projekt "WAKACJE Z PLECAKIEM". Uczestnikami projektu były osoby mieszkające na terenie gmin: Ryglice, Tuchów, Szerzyny i Jodłowa. W ramach projektu odbyły się:
- Zajecia teoretyczne z geografii i historii Bieszczad
- Zajęcia teoretyczne z turystyki, krajoznawstwa, terenoznawstwa i orientacji w terenie
- Zajęcia teoretyczne z fotografii i drukowanie zdjęć
- Kurs pierwszej pomocy
- Czterodniowa Wycieczka z przewodnikiem w Bieszczady
- Trzy Spotkania filmowe z Jerzym Świtkiem
- Wycieczka na Liwocz
- Dwie dwudniowe wycieczki z przewodnikiem do Krakowa
- Wizyta w Operze Krakowskiej
- Trzy spektakle w Starym Teatrze w Krakowie


"Przyroda i środowisko to nasza wspólna sprawa!"


Realizacja programu przewidziana jest od stycznia do czerwca 2012r. na terenie pięciu szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnowski - ZSOiZ Ciężkowice, ZSOiZ Gromnik, ZSP Ryglice, LO Tuchów oraz ZSP Tuchów. Projekt zakłada stworzenie Klubu Ekologa w każdej ze szkół, którego celem jest promocja postaw ekologicznych. Uczestnicy projektu w ramach Klubu wezmą udział w prelekcjach przyrodniczych prowadzonych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Tarnowie, zajęciach edukacji ekologiczno-środowiskowej, spotkaniach z osobami związanymi z przyrodą. Ponadto w ramach projektu zostaną zorganizowane wyjazdy do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Polichtach, do rezerwatu Skamieniałe Miasto i Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach. W okresie realizacji projektu ogłoszony zostanie konkurs fotograficzny pn.: "Barwy Powiatu", którego efektem będzie wystawa fotograficzna oraz powstanie albumu z pracami uczniów. Projekt w całości jest dofinansowany: 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% z Budżetu Państwa.


"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"


W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole już drugi rok trwa realizacja systemowego projektu z funduszy Uni Europejskiej "Modernizacja Szkolnictwa zawodowego w Małopolsce", który przewidziany jest na lata 2010- 2014. Jest to projekt adresowany do uczniów wszystkich typów szkół o charakterze zawodowym, czyli Technikum i ZSZ. Założenia projektu to wzrost wyników egzaminów maturalnych oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w celu podniesienia swojego statusu na rynku pracy po ukończeniu szkoły. W ciągu tego semestru uczniowie uczestniczyli w zajęciach dodatkowych wyrównawczych i rozwijających z przedmiotów ogólnokształcących kształtujących kompetencje kluczowe. Uczniowie uczęszczali na zajęcia w następujących grupach
- Matematyka - 3 grupy w sumie 35 uczniów
- Język angielski - 4 grupy w sumie 47 uczniów
- Biologia - 1 grupa 10 uczniów
- Chemia - 1 grupa 10 uczniów
- Doradztwo zawodowe - 12 uczniów
Ponadto przeprowadzone zostały kursy branżowe, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem:
- kurs SOHO - 10 uczniów
- PHP i MYSQL - 10 uczniów
- kurs administratora sieci - 10 uczniów
- kurs projektowania stron internetowych - 10 uczniów
- kurs obsługi kasy fiskalnej - 24 uczniów
- kurs kelnerski - 12 uczniów
- kurs Photoshop - 10 uczniów
- kurs obsługi koparko ładowarki - 3 uczniów
- prawo jazdy kategorii C - 3 uczniów
- kurs operatora wózków widłowych - 7 uczniów
- kurs spawania metodą MAG - 7 uczniów
W drugim semestrze oprócz zajęć z przedmiotów ogólnokształcących i planowania kariery zawodowej planowane są kursy:
- AutoCad 1 grupa
- PHPiMYSQL 1 grupa
- kurs kelnerski 2 grupy
- kurs carvingu 2 grupy
- kurs zdobienia cukierniczego 2 grupy
- kurs prawa jazdy kat B
- projektowanie stron internetowych
- Corel
oraz wizyty zawodoznawcze i dodatkowe praktyki


Szybcy na torze - bezpieczni na drodze


Szybcy i Bezpieczni (ang. Fast and Safe) - tak w skrócie brzmi nazwa Projektu społecznego "Szybcy na torze - Bezpieczni na drodze", zainicjowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Passe-Partout ww.paspar.org w sierpniu 2011 r. Skojarzenie z tytułem filmu "Szybcy i wściekli" w reż. Roba Cohena powinno się jednak zatrzymać tylko na słowie "szybcy": ponieważ w przeciwieństwie do niebezpiecznych i brawurowych zachowań prezentowanych w filmie, celem tego Projektu jest zachęcenie, edukowanie i motywowanie młodych ludzi do bezpieczniejszej jazdy.Chcesz się wyszaleć za kierownicą? - rób to z nami, ale w bezpiecznych warunkach. Nagradzamy tych, którzy jeżdżą bezpiecznie na drogach publicznych dając im możliwość wyszalenia się na torze wyścigowym. Jeśli jeździsz bezpiecznie, jesteś w wieku 18-24 lat, posiadasz czyste konto na swoim prawie jazdy i mieszkasz lub uczysz się w Małopolscemożesz wziąć udział w konkursach i losowaniu atrakcyjnych nagród i pomóc nam w podnoszeniu bezpieczeństwa na naszych drogach: 
- konkurs na realizację spotów reklamowych z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi,
- losowanie darmowych karnetów wstępu na gokartowy tor wyścigowy,
- kurs jazdy sportowej u boku kierowcy rajdowego za kierownicą samochodu rajdowego,
- staże bezpiecznej jazdy - z instruktażem bezpiecznej jazdy, inscenizacją wypadków drogowych z udziałem kaskaderów i służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie i policja) i komentarzem ratowników medycznych 
- i wiele innych atrakcyjnych działań.


"Tańcem połączeni...''


Projekt "Tańcem połączeni...'' finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 POKL "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". Projekt realizowany dla 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego: ZSOiZ Ciężkowice (20 uczniów), ZSOiZ Gromnik (20 uczniów), ZSP Ryglice (20 uczniów) i LO Tuchów (20 uczniów) w okresie 01.08.2011 - 31.12.2011. Projekt zakłada przeprowadzenie pozalekcyjnych warsztatów tańca towarzyskiego dla uczniów, które pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje taneczne, a także poprawią ogólną sprawność ruchową i motoryczną. Działania podejmowane w projekcie będą przesłaniem dla młodzieży jak można alternatywnie, aktywnie spędzać wolny czas bez wykorzystywania komputera czy telewizji. Uczestnicy projektu wezmą udział w spektaklu tanecznym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca w Tarnowie, jako praktyczne uzupełnienie wiedzy nt sztuki tańca. Po zakończonych warsztatach tańca towarzyskiego zorganizowany zostanie międzyszkolny turniej tańca towarzyskiego z nagrodami. Na turniej zostaną zaproszone władze powiatowe, gminne, grono pedagogiczne, a także okoliczni mieszkańcy, przez co zainicjowany zostanie proces integracji lokalnej i upowszechnienia edukacji kulturalne


"Gastronomia i Hotelarstwo - Twoją szansą na rynku pracy"


W naszej szkole realizowana była II edycja projektu "Gastronomia i Hotelarstwo Twoją szansa na rynku pracy" adresowanego do uczniów klas gastronomicznych. W ramach projektu uczniowie mieli możliwość ukończenia kursów kwalifikacyjnych i uczęszczania na zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego. Zarówno kursy, jak i zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Na uwagę zasługuje fakt, iż frekwencja na zajęciach wynosi 99%. Kursy, które ukończyli uczniowie to:
- kurs barmański 15 uczniów
- kurs baristyczny 20 uczniów
- kurs carvingu 12 uczniów
- kurs kelnerski 30 uczniów
- kurs savoir-vivre 30 uczniów
- zajęcia przyg. do egz. Zawodowego 15 uczniów
- kurs zdobienia cukierniczego 15 uczniów
Na wszystkich kursach uczniowie mieli zapewnione wyżywienie - stawka na 1 osobę wynosiła 15 złotych.Ponadto w ramach projektu w tym roku szkolnym został zakupiony sprzęt gastronomiczny:
- noże do carvingu


"Twoja inwestycja w przyszłość"


Projekt został zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie w ramach programu Kapitał Ludzki, priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.Wartość projektu dla LO w Ryglicach: 88.890,00W naszej szkole projekt realizowany był 2 lata (od 01. Października 2009 - 30 maja 2011). Kierownikiem w LO w Ryglicach była Barbara Golec. Beneficjentami byli uczniowie klas licealnych - wsparciem objętych zostało w sumie 51 osób. W ramach zajęć uczniowie uczestniczyli bezpłatnie w wyjazdach do teatru (w sumie 10 spektakli teatralnych i zajęć warsztatowych z posiłkiem) oraz w dwóch wycieczkach do Warszawy.Ponadto zrealizowano następujące zajęcia:
- Samoobrona - 60 godzin - łącznie 20 osób / dwie grupy/
- Język angielski - 60 godzin - 20 osób
- Język niemiecki - 60 godzin - 20 osób
- Informatyka - 60 godzin - 20 osób
- Przedsiębiorczość - 60 godzin - 20 osób
- Warsztaty teatralne - 30 godzin - 40 osób
- Doradztwo zawodowe - 20 godzin - 20 osób
- Zajęcia z psychologiem - 24 godziny - 20 osób
- Wyjazdy do teatru - 10 wyjazdów - 40 uczniów + trzech opiekunów
- Wycieczki na GPW do Warszawy - 2 wycieczki - 40 osób + trzech opiekunów
W projekcie zatrudnionych było 13 nauczycieli ZSP oraz 3 osoby z spoza szkoły. Na wszystkich zajęciach prowadzonych zarówno w szkole jak i poza siedzibą ZSP uczniowie otrzymywali ciepłe posiłki, których artość na osobę wynosiła 5 zł. Ponadto uczniowie otrzymywali materiały (zeszyty, długopisy, ołówki, zakreślacze, karteczki posit, segregatory, teczki zawieszkowe) oraz podręczniki do języków obcych. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i istnieje szansa, że w przyszłym roku szkolnym zostanie zrealizowany projekt dotyczący ekologii.


"Magia kina"


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach realizuje już kolejny projekt w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nasze Miasto Ryglice pt. "Magia Kina", w którym udział biorą uczniowie naszej szkoły. Głównym celem projektu jest rozwój kwalifikacji młodzieży w zakresie znajomości kinematografii tj. poznania historii kina i największych arcydzieł filmowych a także zaszczepienie w tej młodzieży krytycznego spojrzenia na obrazy filmowe, które na co dzień oglądają Najważniejszym punktem projektu jest spotkanie z aktorem Pawłem Królikowskim (znanego z roli Kusego w filmie i serialu Ranczo), który odwiedzi Naszą Szkołę w dniu 14 kwietnia 2011 roku o godzinie 15.00. Spotkanie to będzie okazją do bezpośredniego spotkania młodzieży ze znaną osobą ze świata filmu, rozmowy o jego drodze do zawodu aktora, o kulisach pracy w filmach. W ramach projektu młodzież bierze udział w festiwalu filmów krótkometrażowych w Krakowie, który corocznie gromadzi wielu fanów dobrego kina. Wydarzenia towarzyszące festiwalowi to najciekawsze wystawy z całego świata, warsztaty filmowe, koncerty, debaty o roli i wadze sztuki filmowej oraz konferencje filmowe. Wyjazdy na spektakle filmowe do kina cyfrowego "Sokół" w Dąbrowie Tarnowskiej. W szkole odbywają się prelekcje z Panem Jerzym Świtkiem, znawcą filmu połączone z projekcją filmów na nowo zakupionym projektorze. Wykład krytyka i teoretyka filmu Seweryna Kuśmierczyka na temat teorii filmu i wprowadzenie do analizy dzieła filmowego.W trakcie projektu uczestnicy mają zapewnione wyżywienie oraz dojazd na zajęcia. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w Regionach, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.


"Fotografia cyfrowa"


Dla osób z Zalasowej, Woli Lubeckiej, Lubczy, Kowalowej i Jonin zorganizowany jest bezpłatny dojazd i powrót do domu. Godziny kursu autobusu podamy telefonicznie uczestnikowi projektu przed pierwszym spotkaniem.Stowarzyszenie Nasze Miasto Ryglice wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych realizuje w obecne wakacje projekt pt. "Fotografia cyfrowa" - bezpłatny kurs fotografii. W ramach projektu m.in. zajęcia z podstaw fotografii, warsztaty portretu i pejzażu oraz warsztaty posługiwania się programem graficznym Adobe Photoshop. Kurs adresowany jest do młodzieży urodzonej w latach 1992-1995 z terenów Gminy Ryglice. Zajęcia prowadzone będą przez wybitnych tarnowskich fotografików Panów Jana Gomoła i Piotra Bernackiego. Projekt zakończy się konkursem prac i 3-dniowym wyjazdem do Szczawnicy. Wstępnie  przewidujemy że będzie to ok. 20 dni zajęć w lipcu i sierpniu. Dla osób z Zalasowej, Woli Lubeckiej, Lubczy, Kowalowej i Jonin zorganizowany byłby dojazd i powrót do domu .W 2009 roku Stowarzyszenie Nasze Miasto Ryglice wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych realizowało już projekt pt. "Cyfrowe obrazy" - był to kurs fotografii. Odbyły się w jego ramach m.in. zajęcia z podstaw fotografii, warsztaty portretu i pejzażu oraz warsztaty posługiwania się programem graficznym Adobe Photoshop. Projekt zakończył się przygotowaniem prac-zdjęć na konkurs, które uczestnicy mogli wydrukować w formacie A3. Z wykonanych prac zorganizowano wystawę.Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego w zbliżające się wakacje chcemy go powtórzyć. Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety i kontakt z sekretariatem Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych w Ryglicach.


"Pracownie dla szkół"