PROGRAM ERASMUS + PROJEKT „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Mały bucik dla Czarnego Brata

...

Młodzież w naszej szkole włączyła się w projekt „Mały bucik dla Czarnego Brata” realizowany przez Wydział Misyjny Kurii Tarnowskiej. Chcieliśmy, aby  projekt przyniósł dobro nie tylko dobro materialne dla dzieci z Afryki, lecz również, aby to dobro zaowocowało w sercach polskich dzieci i młodzieży wdzięcznością za to co posiadają, a czego często nie doceniają.

W akcji w naszej szkole zebrano kilkanaście par nowych butów, które zostały przekazane do Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i zostaną wysłane do Afryki. Wszystkim, którzy włączyli się w tę szczytną akcję serdecznie dziękujemy.