a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Razem na Święta

...

Nasza szkoła już 2 raz włączyła się w Ogólnopolską Akcje pod hasłem „Razem na Święta ” organizowaną przez MEN, której celem było podjęcie działań związanych z wolontariatem. Młodzież chętnie odpowiedziała na apel i zebrano produkty spożywcze, które trafiły do najbardziej potrzebujących w naszej gminie. 
Samorząd uczniowski bardzo serdecznie dziękuje za okazane wsparcie dla najbardziej potrzebujących.