KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020/2021 >>>

Razem na Święta

...

Nasza szkoła już 2 raz włączyła się w Ogólnopolską Akcje pod hasłem „Razem na Święta ” organizowaną przez MEN, której celem było podjęcie działań związanych z wolontariatem. Młodzież chętnie odpowiedziała na apel i zebrano produkty spożywcze, które trafiły do najbardziej potrzebujących w naszej gminie. 
Samorząd uczniowski bardzo serdecznie dziękuje za okazane wsparcie dla najbardziej potrzebujących.