a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Akcja krwiodawstwa w ZSP w Ryglicach – dziękujemy wszystkim Krwiodawcom

...

Człowiek jest wielki nie przez to,

co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

11 grudnia Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. W tegorocznej akcji krew oddało 27 osób! W naszej szkole regularnie organizujemy akcję krwiodawstwa, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Honorowi dawcy zgodnie twierdzą, że oddawaniu krwi często towarzyszy odczucie, że ten cenny dar uratuje komuś życie. Dziękujemy naszym krwiodawcom: uczniom, absolwentom i mieszkańcom za poświęcenie i gratulujemy im odwagi i postawy. Ich cenny dar na pewno nie zostanie zmarnowany – otrzyma go ktoś potrzebujący, może uratuje komuś życie.