KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020/2021 >>>

Akcja krwiodawstwa w ZSP w Ryglicach – dziękujemy wszystkim Krwiodawcom

...

Człowiek jest wielki nie przez to,

co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

11 grudnia Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. W tegorocznej akcji krew oddało 27 osób! W naszej szkole regularnie organizujemy akcję krwiodawstwa, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Honorowi dawcy zgodnie twierdzą, że oddawaniu krwi często towarzyszy odczucie, że ten cenny dar uratuje komuś życie. Dziękujemy naszym krwiodawcom: uczniom, absolwentom i mieszkańcom za poświęcenie i gratulujemy im odwagi i postawy. Ich cenny dar na pewno nie zostanie zmarnowany – otrzyma go ktoś potrzebujący, może uratuje komuś życie.