a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

POMOŻESZ BO MOŻESZ .... MASZ TO W GENACH

...

Zwracamy się z apelem o pomoc dla naszego absolwenta Adriana
Jedynym sposobem na pokonanie ostrej białaczki szpikowej w przypadku Adriana jest przeszczepienie szpiku od Dawcy niespokrewnionego.
Zarejestruj się w bazie dawców szpiku