a

a

#LeonioChallenge

...

 

Przyjęliśmy wyzwanie od Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie. Całym sercem włączamy się w akcję pomocy dla Leonka. #LeonioChallenge
Nominujemy:
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu
Bardzo prosimy o udostępnianie i nawet najmniejsze wpłaty...
PAMIĘTAJMY! DOBRO POWRACA