a

a

PACZKI DLA WETERANÓW

...

Nasza szkoła włączyła się w akcję charytatywną „Paczka dla Weterana”, której celem jest wsparcie bohaterów walk o wolną Polskę – weteranów Armii Krajowej oraz innych organizacji niepodległościowych. Poprzez akcję wspierającą naszych weteranów, którzy niejednokrotnie pozostają w trudnej sytuacji materialnej, chcemy wyrazić wdzięczność i uznanie dla ich niezłomnej postawy. W szkole została przeprowadzona zbiórka wśród uczniów i nauczycieli, za zebrane środki zostały zakupione produkty spożywcze i przygotowane paczki wspierające weteranów.