ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA NA TARGI KIELECKIE

...

W dniu 30 marca 2017r. uczniowie klas I, II zasadniczej szkoły zawodowej i II technikum wraz z opiekunami, uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej na Targi Kieleckie „Dzień Druku3D”.

Główne stoiska to: Targi stoom- TOOL, Stom BLECH &Cutting, Stom LASER, Targi spawalnictwa, Witro Proces Druk 3D

Drukowanie przestrzenne to proces wytwarzania trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu.

Uczniowie naszej szkoły zwiedzili stoiska kilkudziesięciu wystawców z Polski, Europy, Japonii i Korei. Wystawcy w tym dniu zaprezentowali głównie maszyny z zaawansowaną technologią, umownie nazwane drukarkami przestrzennymi. Służą one do wytwarzania gotowych wyrobów, od zabawek, filiżanek, do skomplikowanych urządzeń, precyzyjnych  modeli a nawet broni.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykonany i przedstawiony model samochodu Ferrari a także praktyczne wykorzystanie robotów przemysłowych w wielu dziedzinach techniki. Uczniowie zainteresowani byli również praktycznym wykorzystaniem technik laserowych i elektronowych, czy też zastosowaniem urządzeń z łukiem plazmowym. Nowoczesne obrabiarki do metalu, drewna, czy tworzyw sztucznych to przede wszystkim centra obróbcze sterowane komputerem /CNC/. Wycieczka miała również cel integracyjny.   W ocenie uczestników cele zostały osiągnięte a tematyka i forma zachęca do organizowania podobnych wycieczek w przyszłości.