a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Wyjazd do Ojcowa

...

23.09.2021 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce integracyjnej a zarazem profilaktycznej do Ojcowskiego Parku Narodowego. Oprócz zwiedzania uczniowie wzięli udział w programie integracyjnym  przygotowanym przez  Fundację Wspomagającą Wychowanie - Archezja. Wolontariusze Archezji  zabrali  uczniów w podróż  filozoficzną w czasie i przestrzeni, która inspirowała ich do zastanowienia się nad istotą człowieczeństwa, sensem i celem życia. Uczniowie uczyli się kierowania w życiu wartościami, akceptowania  siebie i budowania  dobrych relacji z sobą i innymi. W przepięknym otoczeniu  Ojcowskiego Parku Narodowego  młodzież miło i pożytecznie spędziła  czas.  Wycieczka profilaktyczna mogła być zrealizowana dzięki współpracy  szkoły z GOPS w Ryglicach.