a

a

Wyjazd do Ojcowa

...

23.09.2021 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce integracyjnej a zarazem profilaktycznej do Ojcowskiego Parku Narodowego. Oprócz zwiedzania uczniowie wzięli udział w programie integracyjnym  przygotowanym przez  Fundację Wspomagającą Wychowanie - Archezja. Wolontariusze Archezji  zabrali  uczniów w podróż  filozoficzną w czasie i przestrzeni, która inspirowała ich do zastanowienia się nad istotą człowieczeństwa, sensem i celem życia. Uczniowie uczyli się kierowania w życiu wartościami, akceptowania  siebie i budowania  dobrych relacji z sobą i innymi. W przepięknym otoczeniu  Ojcowskiego Parku Narodowego  młodzież miło i pożytecznie spędziła  czas.  Wycieczka profilaktyczna mogła być zrealizowana dzięki współpracy  szkoły z GOPS w Ryglicach.