a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Wycieczka integracyjna do kina

...

Dnia 24.05.2022r. uczniowie klas: I Tiż, II Tiż, I BS uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do kina w Tarnowie.
Celem wyjazdu była integracja i wzmocnienie więzi koleżeńskiej oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej. Każda wycieczka stwarza okazję do wyzwolenia wielostronnej aktywności młodzieży, dostarcza nowych doświadczeń. Film dostarczył młodzieży dużą dawkę emocji, wszyscy dobrze się bawili. Pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.