a

a

WYJAZD DO KINA

...

23.09.2022r. uczniowie klas: II Tiż, III Tiż uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do kina w Tarnowie.

Cele wyjazdu:

 • · integracja zespołu klasowego,
 • · rozbudzanie indywidualnych zainteresowań ucznia kulturą i tradycją,
  · ukazywanie uczniom różnych funkcji sztuki,
 • · rozwijanie wrażliwości artystycznej,
  · rozbudzanie postawy poznawczej wobec świata i szacunku do tradycji i kultury,
  · kształcenie umiejętności formułowania opinii, ocen i sądów w oparciu o własne kryteria artystyczne,
  · wyrabianie umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji dzieł sztuki,
  · oddziaływanie na harmonijny rozwój osobowości ucznia.

Każda wycieczka stwarza okazję do wyzwolenia wielostronnej aktywności młodzieży. Film dostarczył młodzieży dużą dawkę emocji, wszyscy dobrze się bawili. Pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.