a

a

Wyjazd młodzieży na lodowisko Biała Niżna

...

Super integracja zespołów klasowych oraz promowanie zdrowego stylu życia.