KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020/2021 >>>


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Szkoła pamięta

...Nasza szkoła włączyła się w akcje sprzątania grobów Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. 25 października uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami udali się na cmentarz wojenny nr 164 w Ryglicach, aby uporządkować i odwiedzić groby oraz zapalić znicze. Pamiętaliśmy też o pamiątkowej tablicy „Poległych i Zamordowanych 1939-1945” z terenu gminy Ryglice, a także zadbaliśmy o grób Śp.Ks. Jakuba Wyrwy, budowniczego świątyni w Ryglicach.