KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020/2021 >>>


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

REKOLEKCJE TO CZAS ŚWIĘTY, UMACNIAJĄCY NAS W NASZEJ WIERZE

...

W dniach 21,22,25 listopada w naszej szkole odbywały się rekolekcje. Młodzież wspólnie z nauczycielami uczestniczyła we Mszach Świętych oraz spotkaniach.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z przedstawicielami Wspólnoty Cenacolo oraz Księdzem Zbigniewem  Guzy.

Wspólnota Cenacolo (Wieczernik) jest katolickim stowarzyszeniem  niosącym pomoc osobom uzależnionym i zagubionym, które szukają radości i sensu życia.

Powstała w 1983 roku we Włoszech dzięki powołaniu siostry zakonnej Elwiry Petrozzi, która poświęcając swe życie Bogu zaczęła pomagać młodym ludziom, zwłaszcza narkomanom. Wspólnota proponuje chrześcijańskie, proste, rodzinne życie oparte na sile modlitwy i pracy traktowanej jako dar.

Dwaj przedstawiciele Wspólnoty Cenacolo, która mieści się w Porębie Radlnej przedstawili naszej młodzieży świadectwa swojego życia. Była to wyjątkowa lekcja wychowawcza.

Podczas drugiego dnia rekolekcji wykład na temat życia w trzeźwości oraz zapobieganiu innym nałogom przeprowadził Ksiądz  Zbigniew Guzy, który jest Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Diecezji Tarnowskiej.

Za głoszone słowo oraz opiekę duchową dziękujemy Księdzu Proboszczowi, Księdzu Łukaszowi ora Księdzu Rekolekcjoniście.